Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurum ev idaresi alanında çalısanların örgütsel bağlılıklarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırma, kurum ev idaresi alanında çalısanların örgütsel bağlılıklarını incelemek ve bireysel değiskenler ile örgütsel bağlılık arasındaki iliskiyi belirlemek amacıyla planlanmıstır. Arastırma, Ankara ili merkez ilçelerinde Sağlık Bakanlığı’ na bağlı ve kurum ev idaresi hizmetini satın alan hastanelerde kurum ev idaresi çalısanlarıyla yürütülmüstür. Her bir hastaneden seçilmesi gereken kisi sayısı, toplam çalısan sayısına orantılı olarak hesaplanmıs ve N=337 olarak belirlenmistir. Çalısanların örgütsel bağlılıklarının belirlenmesinde, Wasti tarafından uyarlanan örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıstır. Arastırmaya alınan çalısanların örgütsel bağlılık ( x =4.85), örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık ( x =4.71), devamlılık bağlılığı ( x =4.99) ve normatif bağlılık ortalamaları ( x =4.86), ortalama değerden ( x =4.00) yüksektir. Örgütsel bağlılık çalısanların yasları, firmalarındaki ve mesleklerindeki hizmet sürelerine göre farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The study is aimed to examine the organizational commitment of the housekeeper and to determine the relationships between individual variables and organizational commitment. The study has been conducted on the housekeeper of the hospitals who purchase the housekeeping services and work under the Ministry of Health in the central of Ankara. The number of person, selected from each hospital, by calculating the proportion to the total number of employees is found 337. The housekeepers’ organizational commitment is measured by the organizational commitment scale adopted by Wasti. It is found that the mean values of the organizational commitment of the employees ( x =4.85), and it is subdimensions as affective commitment ( x =4.71), continuance commitment ( x =4.99) and normative commitment ( x =4.86) are higher than the average mean value ( x =4.00). Organizational commitment varies depending on the employers’ age, working period at the company and the job.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :