Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaynak temelli yaklaşımda pazarlama kabiliyetinin boyutları

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlama kabiliyeti, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek üzere sahip oldukları belirli özellikleri ifade etmektedir. Ürünlerin hızlı bir şekilde taklit edilebilmesi, yenilikçi bile olsa işletmelerin rekabet avantajını koruyamamasına neden olmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları kabiliyetler de burada öne çıkmaktadır. Kabiliyetlerin rekabet avantajı yaratması rakip firmaların aynı rekabet araçlarına sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan işletmelerin kabiliyetlerle ilgili olarak sürdürülebilir rekabet avantajının nasıl sağlanacağı üzerinde durmaları gerekmektedir. Bu kabiliyetler çalışmada stratejik işbirliği kabiliyeti, dıştan içe pazarlama kabiliyeti, içten dışa pazarlama kabiliyeti ve karma kabiliyetler olarak incelenmiş ve bu boyutları temel alan bir ölçek Türkiye özelinde test edilmiştir.

Özet İngilizce :

Marketing capabilities are the features firms use to acquire sustainable competitive advantage. Especially with the developments in technology, no matter how innovative the firms are, firms have difficulties to keep their competitive advantage due to the speed of imitation for products. Capabilities firms possess are considered as important factors for acquiring the competitive advantage in new conditions of the market. Competitive advantage will be obtained by having the means of competition that competitors do not. The study discusses networking capabilities, outside-in capabilities, inside- out capabilities and spanning capabilities as dimensions of marketing capabilities and tests these dimensions for Turkish firms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :