Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamusal malların sağlanmasında bedavacılık problemi ve deneysel iktisat uygulamaları perspektifinden değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; kamusal malların sağlanmasında bireylerin temel davranış kalıbı olarak açıklanan bedavacılık problemini teorik ve deneysel iktisat literatürü açısından incelemektir. Bu nedenle çalısmanın inceleme alanı; pozitif iktisadın göreli olarak yeni yöntemlerinden biri olan deneysel iktisat uygulamaları ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada öncelikle kamusal mallar ve bedavacılık problemi tanımlanmış, ardından deneysel iktisadın gelişim süreci özetlenerek, kamusal malların sağlanması üzerine geliştirilen uygulamalar incelenmistir. Çalışma deneysel iktisadi analizin kamu mallarının sunumuna ilişkin olarak politika yansımalarının tartışılması ile sonuçlandırılmıstır. Teorik önermenin aksine deneysel çalısmaların sonuçları, katılımcıların yaklaşık yüzde 50 gibi önemli düzeylere ulaşan gönüllü katılım davranışı gösterdiklerine işaret etmektedir. Ayrıca grup üyelerinin iletisiminin, esit gelir dağılımının, etik değerlerin, aidiyet ve kimlik değerlerinin benimsetilmesinin, demokratik katılım ve ulaşılmak istenen hedeflerin tanımlanmasının gönüllü katılım üzerinde önemli politika değiskenleri olduğu tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the free rider problem which is explained as the essential behavior pattern of individuals in the provision of public goods in terms of theoretical and experimental economics literature. For this reason, field of study is restricted the applications of experimental economics which is one of the relatively new methods of positive economics. In the study, pubic goods and free rider problem are defined at first, the development of experimental economics is considered and experimental studies focused on the provision of public goods are reviewed next. Study is concluded with the policy repercussions of experimental economics analysis on the provision of public goods. Unlike theoretical propositions, the inferences of experimental studies show that participators contribute voluntarily almost the percentage of 50. Additionally, it is determined that communication of group members, equal income distribution, adopting of ethical and identity values, democratic participation, and designation of goals are the critical policy variables on voluntary contributions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :