Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

James burnham’ın yönetsel devrim kuramının günümüzdeki yansımaları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Đkinci Dünya Savası’nın yasandığı yıllarda dünyanın savas sonrasında nasıl bir görünüm içinde olacağı üzerine yapılan yorumlar arasında farklı bir yere sahip olan James Burnham’ın görüslerini incelemek ve günümüzdeki yansımalarını dünya ve özellikle Türkiye bağlamında tartısmaktır. Bu çerçevede öncelikle Burnham’ın Yönetimsel Devrim: Dünyada Neler Oluyor? (The Managerial Revolution What is Happening in the World?) baslıklı eseri incelenmis ve mevcut durumun kurama uygunluğu ele alınmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to analyse James Burnham’s views about how the world would be shaped after Second World War which has a special interest of area, and how his views could be reflected to current situation in the world and especially in Turkey. In this context, Burnham’s book titled, “The Managerial Revolution: What is Happening in the World?” was examined and his theory was compared with current conjuncture in the world.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :