Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme yönetiminde muhasebe bilgi sistemi, iç kontrol, verimlilik ilişkisi ve önemi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojide yaşanan gelişmeler, ulusal ve uluslararası rekabetin hızlanması, şirketler için verimliliğin önemini daha da artırmaktadır. Şirketlerin verimliliğinde güvenilir, doğru ve uygun zamanlı bilginin yeri ve önemi yadsınamaz. Böyle bir bilgi ise, muhasebe bilgi sistemi ve etkin bir içkontrolle sağlanabilir. Muhasebe bilgi sistemi; muhasebe ve yönetim organizasyon, iç kontrol, yönetim ile ilgili bilgilerin sağlanması ve bilgi sistemleri gibi disiplinlerle ilişkilidir. Kontrol yönetimin önemli ve kritik bir fonksiyonudur. Kontrol sorunu yönetimsel başarısızlığa ve büyük zararlara yol açabilir. Bu makalede, muhasebe bilgi sistemi, iç kontrol ve verimlik ilişkisi incelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Improvements in technology and acceleration of national and international competition, increase the importance of efficiency for organizations. In efficiency of organizations, the impact of dependable, correct and appropriate information can not be denied. Information like that, can be obtained by accounting information system and efficent internal control. Accounting information system, is related with disciplines like, accounting, management and organization, internal control, procuring information relating to management and information systems. Control is an important and a critical function in management. Control problem can cause, managerial failures and large scales of loss. In this article, the relationship among accounting information system, internal control and efficiency are examining.

       

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :