Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Getiri yönetimine genel bir bakış

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

 

 

Finansal tablolar firmanın başarısını gösteren bir aynadır. Bu tablolardaki getiriler tablo kullanıcıları için önemli olmaktadır. Firma getirisi firmanın piyasa değerini doğrudan etkilemektedir. Yöneticiler firmanın durumunu olduğundan daha iyi gösterebilmek ve sürekliliğini sağlamak için finansal tabloları hazırlama ilkelerindeki esnekliklerden yararlanmaktadır. Getiri yönetimi firmanın finansal tablolarının gerçekte olduğundan farklı gösterilmesidir. Getiri yönetimi işlemlerin meydana gelme zamanı ve kalemlerin gelir tablosundaki sınıflandırılmalarında ihtiyari davranılmasıdır. Buna ilaveten, muhasebe yöntemlerindeki  değişiklikler  raporlanmış getirilerin trendini değiştirmektedir. Firmaların getirilerinin seviyelerinden daha çok  kalitelerinin yüksek olması önemli olmaktadır. Getiri kalitesi tutucu muhasebe politikalarını, manipule edilmemiş kazançları ifade etmektedir. Bu çalışma getiri yönetimine  genel  bir bakış  sağlamaktadır. Çalışmada Getiri yönetimi tanımlanmakta ve getiri yönetiminde kullanılan yaklaşımlar  belirtilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial statements are  mirrors showing success of business operations.  Earnings at those statements are important for their  users. Market value of a firm is directly affected by earnings. Managers use flexbility of principle of  preparing financial statements to show them better than they should be. Earning management is to behave discretionary  in timing of occurence of  operation and classifying of the item. In addition, change  in accounting methods can alter reported income statement trends. High quality of earnings of a firm is more important than level of them.  Earning quality can mean conservative accounting methods and earnings that are free from manuplation. This paper provides a general perspective on earnings management. Earning management is defined and the methods using on earning mangement   are  explained in the paper

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :