Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entellektüel sermayenin firma performansı üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi2
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın temel amacı, entellektüel sermaye ve firma performansı arasındaki iliskiyi incelemektir. Çalısmada firma performans ölçütleri olarak; karlılık, verimlilik ve piyasa değeri kullanılmıstır. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı 50 firmanın 2007 yılı verileri incelenmis ve entellektüel sermaye ölçümünde Entellektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı yönteminden yararlanılmıstır. Ampirik analizlerde korelasyon ve çoklu regresyon kullanılmıstır. Ampirik analiz sonucunda, yapısal sermaye etkinliği katsayısı dısındaki, entellektüel sermaye katsayısı ile firma performansı arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı iliskiler elde edilmistir.

Özet İngilizce :

The principal purpose of this study is to investigate the association between intellectual capital and firm performance. In this study use profability, productivity and market valuation as firm performance indicator. Data are investigated from a sample of 50 publicly traded firms from Istanbul Stock Exchange and measuring intellectual capital are drawn upon Value Added Intellectual Capital Coefficient. Empirical analysis is conducted using correlation and linear multiple regression analysis. Findings from the empirical analysis indicate that except for structural capital efficiency associations between intellectual capital coefficents and firm performance positive and istatistical significant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :