Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entellektüel sermaye: türkiye muhasebe sisteminde raporlanabilir mi?

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyanın yasadığı hızlı değisim sonucunda bilgi ekonomisi sürecine geçilmis ve bu ortamda fiziki gücün yerini beyin gücü ve bilgi almıstır. Đsletmelerin değeri, yalnızca sahip oldukları finansal varlıklarla ölçülmekten çıkmıs, sahip oldukları bilgi, deneyim, nitelikli isgücü gibi entellektüel unsurlarla değerlendirilmeye baslamıstır. Tüm bu unsurlar entellektüel sermaye olarak nitelendirilmis ve son yıllarda yaygın bir sekilde literatürde yer almaya baslamıstır. Bu çalısmanın amacı entellektüel sermaye kavramını unsurlarıyla birlikte incelemek ve Türkiye muhasebe sisteminde raporlanabilir olup olmadığını irdelemektir.

Özet İngilizce :

As a consequence of the rapid change experienced by the world, it was passed to the process of knowledge economy and in this environment brain power and knowledge replaced the physical power. The value of the businesses is not only measured with their physical assets any more and it was begun to be assessed with the intellectual factors such as the knowledge, experience, and qualified workforce they have. All these factors are characterized as intellectual capital and recently they began to take place frequently in the literature. The aim of this study is to investigate the concept of intellectual capital with its dimensions and to analyze whether it can be reported in the accounting system of Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :