Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Conspiracy or social change? a literature review on transnational ngo networks

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

In a globalizing world, foreign/international nongovernmental organizations (NGOs) work in satisfying various societal needs along with the domestic national NGOs. This cooperation is not welcomed by all circles in the host countries. The activities of these organizations are seen with suspicion. Furthermore, the domestic NGOs that are associating with the foreing/international NGOs are seen by the same circles as compradors and sometimes even labeled as “traitors.” In the face of such allegations, the purpose of this study is to examine a literature that has a neutral attitude towards the relationships that take place in civil society between the foreign and domestic NGOs. This, in turn, may lessen the suspicion in some circles towards foreign NGOs and domestic NGOs that are cooperating with them. Finally, this article aims at suggesting some research questions based on this literature for the researchers in Turkey

Özet İngilizce :

Küreselleşen bir dünyada, yabancı/uluslararası sivil toplum kurumları (STK) ulusal STK’larla birlikte toplumsal ihtiyaçları karşılama doğrultusunda faaliyet göstermektedirler. Bu işbirliği ev sahibi ülkelerde tüm çevreler tarafından hoş karşılanmamaktadır. Bu kurumların faaliyetleri şüpheyle karşılanmaktadır. Dahası, yabancı/uluslararası STK’lar ile işbirliği yapan ulusal STK’lar aynı çevrelerce işbirlikçiler olarak görülmekte ve hatta kimi zaman “vatan hainliği” ile suçlanmaktadır. Bu tip ithamlar karşısında, bu çalışmanın amacı sivil toplumda yabancı ve yerli STK’lar arasında vuku bulan ilişkilere tarafsız bir gözle yaklaşan bir literatürü incelemektir. Böyle bir çalışma neticesinde yabancı STK’lar ve onlarla işbirliği içerisinde olan yerli STK’lara yönelik şüpheler azalabilir. Nihayet, bu çalışma incelenen literatür temelinde Türkiye’deki araştırmacılara bazı araştırma soruları önerecektir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :