Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An empirical investigation of price changes in istanbul stock exchange (ise)

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

The assumption that stock price changes have Normal distribution has become foundation of many of the main-stream models in financial literature. The validity of these models in financial theory depends critically on this assumption. Today it is well known empirical fact that the distribution of stock market returns are usually not normal but leptokurtic, i.e. the empirical distribution has fat tails and a high degree of peakedness as compared to the normal distribution. Thus, the usual statistical tools may be badly misleading from the point of financial decision making. The main concern of this study is to investigate whether the stock price changes of an emerging market (Istanbul Stock Exchange) have a Normal or Gaussian Distribution or can price changes be characterized by stable Paretian distribution. It has been concluded from the findings of this study that stock price changes do not fit to Normal or Gaussian distribution but can be characterized by stable Paretian distribution.

Özet İngilizce :

Hisse senedi fiyat değişimlerinin normal dağılım gösterdiği kabulü finansal literatürde bir çok model için temel oluşturur. Finansal teorideki bu modellerin geçerliliği büyük ölçüde bu kabulün doğruluğuna bağlıdır. Günümüzde hisse senedi getirilerinin dağılımının normal değil leptokurtic olduğu ampirik çalışmalarla tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle, hisse senedi fiyat değişimlerinin dağılımı normal dağılım ile mukayese edildiğinde, kuyruklarda beklenenden daha fazla gözlem sayısı bulunmaktadır. Bu nedenle, finansal karar verme açısından geleneksel istatistiksel araçlar yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bu çalışmanın ana amacı gelişmekte olan bir piyasada (İMKB’de) hisse senedi fiyat değişimlerinin normal dağılımla tanımlanıp tanımlanamayacağına yöneliktir. Çalışmada elde edilen bulgulardan, hisse senedi fiyat değişimlerinin normal dağılıma uymadığı fakat stable Paretian dağılımı ile tanımlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :