Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ailelerin yaşam kalitelerini etkileyen bazı subjektif göstergelerin incelenmesi

Yazar kurumları :
acettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Ankara’da yapılan bu araştırma, ailelerin gelir düzeylerinin yaşam kalitesinin subjektif göstergeleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına farklı sosyo-ekonomik düzeyleri temsil eden semtlerde oturan aileler arasından Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi ile seçilen 399 aile alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan ailelerde 750 YTL ve daha az aylık gelire sahip olanlar önde gelmektedir. Ailenin temel gelirini sağlayan kişiler arasında, işlerinden, iş güvencelerinden memnun, ücretleri konusunda memnuniyet açısından kararsız olanlar ilk sırada yer almaktadır. Aylık gelir düzeyi arttıkça tüm gıda gruplarında tüketilen gıda gruplarının miktarlarından ve kalitelerinden çok memnun olan ailelerin oranı artmaktadır. Ev işlerini yürütmek için mevcut araçlardan, yaşanılan konuttan memnun olanlar ilk sırada yer almaktadır. Tatile çıkma ile aile üyelerinin birlikte ev dışında zaman geçirme sıklığından hiç memnun olmayanlar ilk sıradadır.

Özet İngilizce :

This study, which was conducted in Ankara, had been planned and executed in order to determine the affects of families’ income levels on the subjective indicators of life quality. 399 families, which are selected through Stratified Random Sampling Method among the families which reside in the districts where represent the different socio-economic levels, had been included in the study. Those, who have the monthly income at 750 YTL or less, are rank in priority within the families in the study. Those, who are satisfied by their jobs, job securities, but are double minded about their salaries, are in the front rank among those who provide the fundamental income of the family. As much as the monthly income increases, the rate of the families, who are very satisfied by the amounts and qualities of the food groups which are consumed among all food groups, also increases. Those, who are satisfied by the existing appliances to carry out the indoor works, by the house where they live, are rank in the priority. Those, who are not satisfied by going to holiday and by the frequency of spending time together with the household members out of the home, are in the first rank.

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :