Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülke savunmasında deniz yolu ulaşımının önemine bir örnek: balkan harbi’nde osmanlı imparatorluğu nun deniz yolu ulaştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
K.K.K. Ulş., Per. Okl. ve E.t. Mrk. K.lığı1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan Osmanlı İmparatorluğu büyük bir insan ve lojistik kaynağa sahiptir. Sahip bulunduğu bu kaynaklar ve Almanya ile birlikte yapılandırmış olduğu silahlı kuvvetler ile Balkan Savaşları başlamadan önce çok güçlü bir görüntü oluşturmuştur. Bu nedenle Avrupalı devletler savaşın sonucu ne olursa olsun sınırların değişmeyeceğini savaşın başında garanti etmişlerdir. Ancak savaşın başlaması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu sahip olduğu kaynakları harekat alanına sevk edememiştir. Stratejik intikalin en önemli unsuru olan deniz yolunun Ege'de kapalı olması ile Marmara ve Karadeniz'de kullanılan ulaştırma vasıtalarının nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalması sevkiyatın aksaması nın en temel nedenlerinden birisini oluşturmuştur. Uygun kullanılamayan deniz yolu ulaştırması, doğrudan doğruya Osmanlı İmparatorluğ u'nun savaşı kaybetmesinin, dolaylı olarak da beklenmeyen bu yenilgi karşı- sında sınırların korunması konusunda Avrupa'nın vermiş olduğu garantiyi geri çekmesinin sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The Ottoman Empire, extended on a wide geography, had a huge hinterland accumulated with personnel and logistics resources. Having vast resources and reorginised army by the German officers/officer-corps, the Ottoman Empire had been considered very powerful by the European countries. On account of this consideration, they had guaranteed the protection of the boundaries regardless of consequences of the Balkan Wars. With the outbreak of the war, the Ottoman Empire could not deploy its resources to the battlefield. The hinderance of maritime lines in the Aegean Sea by the Greek Navy and unsufficient quantity and quality of vessels used in Marmara and Black Sea's were the most important reasons of the unsuccessful deployment Improper or non usage of the maritime transportation by the Ottoman Empire was one of the most important factors contributing to the lose of war thus the withdrawal of the guarantee on the borders by the European states.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :