Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

China’s smart rise

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Chief Specialist at the Analytical Department, Ministry of Defense of Georgia1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

China and its rise have been the most discussed and published topic since the start of our century. Internet is abundant with scholarly articles examining Beijing’s posture and each year numerous books and journal articles discuss the concepts of  “peaceful rise,” or “peaceful development,” “three harmonies,” “harmonious world,” “China’s soft power,” etc. This article takes a different approach. It seeks to examine the plausibility of applying the Western concepts of power to China. For that purpose it will trace the notions of soft, hard and smart power in Chinese selfconceptualization to identify which of the three best characterizes Chinese rise. It will start with an introductory overview of the Western understanding of power in international relations. In the second section it will look at the official Chinese narratives.Furthermore, in the third and the forth sections it will discuss China’s soft and hard power respectively; and finally, it will conclude with the analysis of the findings, stating that Chinese selfconceptualization, indeed, envisages all three notions of power, however, Beijing gives preference to smart power approach.

Özet İngilizce :

Çin ve Çin’in yükselişi, yüzyılın başından beri en çok tartışılan ve üzerinde en çok yayın yapılan konu olmuştur. Pekin’in duruşunu inceleyen çok sayıda akademik makaleye İnternet aracılığıyla erişilebilmekte ve her yıl “barışçıl yükseliş”, “barışçıl gelişme”, “üçlü uyum”, “uyum içinde dünya”, “Çin’in yumuşak gücü”, vb. kavramları ele alan birçok kitap ve makale yayınlanmaktadır. Bu makale farklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Makalede Batı’nın güçle ilgili kavramlarını Çin’e uygulamanın akla yatkınlığını incelemek amaçlanmaktadır. Makale, bu amaçla, Çin’in kendini kavramsallaştırma süreci içinde yumuşak güç, sert güç ve akıllı güç kavramlarının izini takip edecek ve bu üç kavramdan hangisinin Çin’in yükselişini en iyi şekilde yansıttığını tanımlamaya çalışacaktır. Makale Batı dünyasının uluslararası ilişkiler alanındaki güç kavramıyla ilgili anlayışının kısa bir incelemesiyle başlamaktadır. İkinci bölümde Çin’in resmi söylemleri incelenecektir. Ardından üçüncü ve dördüncü bölümlerde, sırasıyla, Çin’in yumuşak ve sert gücü tartışılacaktır. Makalenin son bölümünde bulgular incelenerek Çin’in kendini kavramsallaştırmasının aslında güçle ilgili üç kavramı da içerdiği ancak Pekin’in akıllı güç yaklaşımına öncelik vermeyi tercih ettiği ortaya konulacaktır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :