Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of the female education in economic growth: a case for turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Savunma Bakanlığı1, Süleyman Demirel Üniversitesi2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Education is one of the most important fundamental factors that affect economic growth. Either by individually or as a society, education develops people's talents, skills, creativity, productivity, imagination, knowledge in any branch and also advances in technology. With all those critical points in hand, education has very important effect on economic progress in Turkey by increasing the welfare of the society. In this context, the aim of this study is to examine whether there is a long-term relationship between human capital (female education) and economic growth using yearly data covering the period 1980-2009. The relationshiop between human capital (female education) and economic growth will be analyzed by using Engle-Granger causality test, Johansen co-integration approach and VAR models.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Eğitim, ekonomik büyümeyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Eğitim, birey veya toplum olarak insanların yeteneklerini, becerilerini, yaratıcılıklarını ve yaşam şartlarını geliştirmekte ve teknolojik gelişmelere de katkı sağlamaktadır. Tüm bu kritik noktaların sonucu olarak eğitim, toplumun refah düzeyini arttırmakta ve ekonomik ilerlemeye de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, beşeri sermaye (kadın eğitimi) ile ekonomik büyüme arasında uzun dönem bir ilişkinin olup olmadığını, 1980-2009 dönemi yıllık verileri kullanarak incelemektir. Çalışmada ekonomik büyüme ile beşeri sermaye (kadın eğitimi) arasındaki ilişki, Engle- Granger nedensellik testi, Johansen eş bütünleşme yaklaşımı ve VAR modelleri kullanılarak analiz ediecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :