Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Termal turizmin ekonomik etkilerinin algılanması, emet ilçesinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomisinde en hızlı gelisen sektörlerden biri haline gelen turizm sektörü, özellikle Türkiye gibi gelismekte olan ülkeler açısından ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görülmektedir. Ayrıca turizm, meydana geldiği bölgeye yapmıs olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar ile bölgeler arası gelismislik farklarının ortadan kaldırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalısmada sosyo-ekonomik açıdan geri kalmıs ancak Türkiye’ de alternatif turizm olanaklarının basında gelen termal turizm için önemli bir potansiyele sahip Emet ilçesinde turizmin ekonomik kalkınmadaki etkisi ile ilgili üç farklı kesimin görüsleri alınarak bu üçlü arasındaki düsünce farklılıklarının karsılastırmalı analizi yapılmak istenmistir. Taraflardan ilki Emet ilçesinde yasamakta olan yerel halk, ikincisi Emet’te bulunan turizm isletmelerinde çalısan kisiler, üçüncüsü ise Emet’e yönelik turizm hareketleri gerçeklestiren yerli turistlerdir. Çalısma sonucunda elde edilen verilere göre üç grup arasında yargıların desteklenmesi bakımından oldukça yüksek düzeyde farklılıklar tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

The tourism sector, one of the fastest devoloping sectors of the world economy is seen as atol in terms of economic development especially in devoloping countries such as Turkey. Also tourism have had an important role to eliminate inter-regional disparities with the economic, social and cultural contributions. Emet county, underdevoloped socio-economically, has an important potential for thermal tourism which is leading alternative tourism opportunities in Turkey. Đn this study, three different segments comments are received about the effect of tourism in economic development and a comperative analysis is tried to be made amoung the modes of thinking. The first grup is local people living in Emet, the second one is people working in tourism business, and the third one is domestic tourists making tourism movements towards Emet. In conclusion according to the data obtained, relatively high level differences have been found among the three groups in terms of supporting the judiciary.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :