Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul güvenliğinin ilköğretim okulu öğretmenlerinin kaygı, motivasyon ve iş doyumu düzeyleri üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre okul güvenliğinin öğretmenlerin kaygı, is doyumu ve motivasyon düzeylerine etkisini arastırmaktır. Arastırmada betimsel nitelikte iliskisel tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın evreni 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Elazığ ve Hakkari, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Sanlıurfa, Diyarbakır ve Batman il merkezlerindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden olusmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak “oransız küme örnekleme” yöntemi kullanılmıstır. Geriye dönen 2333 veri analize dahil edilmistir. Okul güvenliği ile kaygı arasında ters yönde bir iliskinin olduğu, is doyumu ve motivasyon ile pozitif bir iliski olduğu görülmüstür. Öğrenci kaynaklı güvenlik daha güçlü bina güvenliği ise daha düsük bir oranda öğretmenlerin kaygı ve motivasyonu anlamlı olarak, bina güvenliği daha güçlü öğrenci kaynaklı güvenlik ise daha düsük oranda is doyumunu anlamlı yordamaktadır

Özet İngilizce :

The aim of this research, according to the perception of the prime school teachers, is to study the effect of school safety on teacher’s anxiety, job satisfaction and motivation. The universe of the study consists of the prime school teachers that work in the cities Van, Elazığ and Hakkari in the Eastern Anatolia Region, in the cities Sanlıurfa, Diyarbakır and Batman in the Southeastern Anatolia Region in 2009-2010 academic year. As the sample method, “Irretional group sample” has been used. The data which came back from 2333 teachers have been counted in the analysis. it has been seen that there is an opposite relation between school safety and teachers’ anxiety and there is a meaningful and positive relation with job satisfaction and motivation. It has been determined that there is an opposite relation between the building safety and teachers’ anxiety and there is a positive meaningful relation with job satisfaction and motivation. The safety risk originated from students predicts more strongly, the building safety at a lower rate predicts the level of teachers’ anxiety meaningfully. The building safety predicts more strongly and the safety originated from students at a lower rate predicts the job satisfaction meaningfully. It has been determined that the student originated safety predicts more strongly and building safety predicts at a lower rate meaningfully

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :