Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hileli finansal raporlama açısından denetçinin sorumluluğu: imkb’de faaliyet gösteren işletmelerin denetim raporlarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Hile ile ilgili araştırma yapan kurumlar tarafından hile ikiye ayrılmıştır. Bunlardan biri varlıkların zimmete geçirilmesi, diğeri ise hileli finansal raporlamadır. Ancak hileli finansal raporlama sonuçları itibariyle daha zararlıdır. Hileli finansal raporlama bizzat yöneticiler tarafından yatırımcıları ve diğer üçüncü kişileri aldatmaya yönelik yapıldığından denetçilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların en önemlilerinden biri doğru olanı kamuoyuna bildirmektir. Bu nedenle hileli finansal raporlama yapan veya yapma ihtimali olan işletmelerin denetim raporlarında doğrunun açıkça belirtilmesi gerekir. Türkiye'de hileli finansal raporlama vakaları olmasına rağmen olumsuz rapor ile karşılaşılmaması manidardır. Nitekim bu araştırma ile hileli finansal raporlama yapma olasılığı olan işletmelerin denetim raporları incelenmiş; sonuçta denetçilerin gerçeği denetim raporlarında olumsuz raporla değil şartlı raporla veya denetim görüşünden kaçınma ile ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Çünkü araştırma sonucunda bazı işletmelerde olumsuz denetim raporu verilmesi için gerekli olan bütün unsurların var olmasına rağmen olumsuz rapor verilmediği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak denetçilerin bir kısmının hem mesleki hem de sosyal anlamda sorumluluklarını yerine getirmedikleri gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

Fraud is divided into two kategories by institutions searching about fraud. One of them is misappropriation of assets, other is fraudulent financial reporting. But fraudulent financial reporting is more damaging. Because of fraudulent financial reporting made by the managers themselves to mislead investors and other third parties, auditors have important responsibilities. One of the most important of these responsibilities is telling to public what is right. Therefore, auditing reports of firms with fraudulent financial reporting or firms with possibility of fraudulent financial reporting, truth should be stated explicitly. Altough tehere are cases of fraudulent financial reporting in Turkey, ironically tehere is not any negative auditing report. Through this study, audit reports of possibility with firms fraudulent financial reporting were examined; eventually auditors reported truth with not negative report but with provisional report or with avoidance of audit opinion. Because as a result of research, a negative report has not reported altough tehere is all the factors in some enterprises are required to give a negative audit report. As a result of this research some auditors are observed that they fail to fulfill their responsibility both professionally and socially.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :