Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halkla ilişkilerde sosyal sorumluluk ilkesi: kamu kuruluşları yaklaşımı bakımından konya büyükşehir belediyesi uygulama örnekleri

Yazar kurumları :
Gümüshane Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal devamlılığın ve sürekli gelisimin temel dayanaklarından biri olarak kurumun toplumsal, ekolojik ve sektörel çevreye duyarlı olması gerektiği söylenebilir. Kamu kurumları kar amacı olmayan kuruluslardır. Bu bakımdan öncelikli olarak toplumsal faydayı göz önünde bulundurarak hizmet üretirler. Ancak toplumsal fayda ilkesinin tanımlanması farklı kurumlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Sosyal sorumluluk ilkesi, benzer hizmetlerde farklı sekillerde konumlandırılabilmektedir. Bu bakımdan kamu kurumlarının sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket etmesi onların mesruluklarını ve verimliliklerini daha da artırabilmektedir.
Belediyeler, beldede yer alan vatandasın genel ihtiyaç ve isteklerinin karsılanması için hizmet üreten yerinden yönetim kuruluslarıdır. Yasalarda belirlenen görev alanına rağmen çok daha genis kapsamda hizmet üretmekle yükümlüdürler. Çünkü, toplumsal ihtiyaçları en iyi sekilde karsılayarak toplumu gelistiremediği taktirde, belediye yönetimi toplumsal mesruiyetini kaybedebilir. Bu bakımdan belediye hizmetlerinde kamu menfaatleri öncelikli olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla toplumun sağlığı, eğitimi, kültürü ve bunların kamu yararına yürütülebilmesi için karsılıklı etkilesime dayalı bir iletisim sürecinin olusturulması belediyelerin sosyal sorumluluk çalısmaları arasında sayılabilir.
Bu çalısmada, sosyal sorumluluk ilkesi, kamu kurulusları açısından ele alınmıs ve Konya Büyüksehir Belediyesi uygulamaları değerlendirilmistir. Yapılan incelemede Konya Büyüksehir Belediyesi’nin eğitim, sağlık, kültür ve belediye vatandas iletisiminde karsılıklı etkilesimin sağlanması için gerekli çalısma örneklerinin olduğu sonucuna varılmıstır.

Özet İngilizce :

Institutions attach importance to the social, ecological and sectoral environment as one of the bases of institutional continuity and progress. Public institutions are non-profit organizations. In this regard, Public institutions primarily serve to take the social benefit into consideration. But mostly, the principle of social benefit is defined differently by different institutions. Social Responsibility is interpreted in different forms by similar services. Therefore, public institutions that serve based on social responsibility improve their legitimacy and productivity.
Municipalities are foundations of decentralization generating the service to meet general need and desire of citizens located in town. Although, its duties are determined in law, municipalities are responsible for generating the service in a much wider scope. And, if it does not improve the community as to ideally meet the societal needs, municipality management may lose societal legitimacy. In this respect, it is primarily dealt with the public benefit in municipality service. Thereby, society health, education, culture and forming a communication process based on mutual interaction can be expressed among social responsibility fields of municipality.
This paper deals with the social responsibility concept in terms of the public institutions, in addition, practices of the Konya Metropolitan Municipality have been evaluated in relation to this approach. In this investigation, it has been concluded that there are examples of work required for health, education, culture and providing the mutual interaction among municipality-citizen in Konya Metropolitan Municipality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :