Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eşler arası şiddet üzerinde aşağı çekme sendromunun rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Aşağı çekme sendromu, psikoloji literatürüne tam anlamıyla girmeyi henüz başaramamış bir kavramdır. İnsanların, başarısız olma dürtüsü ile hareket etmesine neden olan bu sendrom depresyon ve psikopati arasında yer almaktadır. Diğer taraftan aşağı çekme eğilimindeki kişiler çoğunlukla ne depresyonda ne de psikopattır. Aşağı çekme sendromu, ikili ilişkilerde sıklıkla ortaya çıkar. Kendini gösterdiği en önemli nokta eş seçme aşamasıdır. Bireylerin rasyonel hareket etmediği ve nedensiz şekilde kendilerine uygun olmayan eşleri tercih ettikleri sıklıkla gözlemlenmektedir. Hatta daha da ileri giderek bazı eşler arası şiddet yaşandığı görülmüştür. Rasyonel olmayan ve insanın kendisini koruma dürtüsü ile de çelişen bu ilişkilerdeki aşağı çekme eğiliminin rolü bu çalışma ile incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The syndrome of pulling down is a concept which has not taken place at the Psychological Literature completely yet. This syndrome, which is the reason of the people behaving with the instinct of being failed, takes place between depression and psychopathy. But the people who have this syndrome is neither psychopat or depressive. The syndrome of pulling down appears at the relationship affairs frequently. The most obvious event is the event of choosing the partner. It is often observed that the people do not behave rationally and prefer the partners who are not appropriate for them with no reason. Even tfurther it is observed that violence appears between some partners. The role of tendency of pulling down on these relationships, which is irrational and against the instinct of protecting yourself is elaborated with this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :