Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimcilere yol göstermesi açısından tab analiz programı kullanarak başarı testi hazırlama sürecinde izlenecek adımlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sehir ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilere uygulanacak testin öğrencinin kazanması istenen özelliklere sahip olup olmadığının ölçülmesinde bazı değiskenlerin önemi büyüktür. Klasik test teorisinde testin özellikleri arasında testin aritmetik ortalaması, standart sapması, ortalama güçlüğü, güvenirliği ve geçerliği önemli yer tutmaktadır. Çoktan seçmeli testlerin hazırlanması uzmanlık ve tecrübe gerektirmekte olup; öğretmenlerin çoğu çoktan seçmeli test hazırlama ve bu testleri uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip değildir (Üstüner ve Sengül, 2004). Bu çalısmanın amacı öğrencilere uygulanmıs bir matematik testi kullanılarak, sözkonusu testin TAB analiz programı yardımıyla, ayırt ediciliği yüksek, amacına uygun bir basarı testine dönüstürülmesi asamasında izlenecek adımların aktarılmasıdır. Çalısma kapsamında 71 öğrenciye 42 sorudan olusan Matematik testi (Ön Deneme Formu) uygulanmıs; öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar TAB analiz programı yardımıyla değerlendirilmistir. Ön deneme formunda belirlenen 12 davranıstan 8 tanesi çalısmanın sonunda elde edilen nihai testte temsil olanağı bulmustur. Çalısma, öğrencileri basarı testi ile değerlendirmek isteyen eğitimcilere yol gösterici olması açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Some variables are very important for measuring the qualification of a test if it is suitable for the aim of the study or not which will apply to the students. Mean, Standard deviation, average difficulty, reliability and validity hold an important place between the characteristics of test, at Classical Test Theory. Although preparing multiple choice tests require expertness and experiment, a lot of tutor haven’t enough knowledge for preparing and applying this kind of tests (Üstüner ve Sengül, 2004). The aim of this study is explaining the process of preparing an achievement test which has got high distinctive quality, using TAB Analyse Programme on a mathematical test which is applied some students before. In this study, a mathematical test which has got 42 questions is applied to 71 students and answers of the students are analysed with TAB Analyse Programme. 8 of 12 Behaviours which were determined at preliminary tests are found statisticaly important at the final test. This study is as a guide for tutors which want to evaluate the students with achievement tests.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :