Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketim ve endüstri piyasaları ile bu piyasalardaki satın alma davranışlarını etkileyen yaklaşım modelleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi1
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketici, pazarlama yönetiminde dış pazarlama çevresi faktörlerinin en önemlilerinden biridir. Pazarlama yöneticilerinin amacının, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin ederek kar sağlama olduğu hususunu kabul edecek olursak, tüketici pazarlama faaliyetlerinin odak noktası haline gelmektedir. Pazarlamanın sadece üretim sonrası bir faaliyet değil, üretim öncesi ve satış sonrası bir çaba olduğu gerçeği, tüketici davranışlarını incelemeyi ve araştırmayı daha anlamlı bir hale getirmektedir. Günümüzde satın alma davranışlarını etkileyen faktörler değişmiştir. Bu değişimdeki kritik faktörleri görmek, tanımlamak ve yeni satış yöntemleri geliştirmek gerekir. Ürünün sahip olduğu özellikler ve faydalar, tüketicinin sahip olduğu ve onun satınalma davranışını yönlendirecek değerlerle paralellik göstermektedir. Buna karşın, tüketicinin talebini karşılayan mamuller ile endüstri ve ticaret işletmelerinde kullanmak üzere satın alınan mamullerin piyasaları birçok yönden değişik özelliklere sahiptir. Bu makalede tüketicinin piyasalarda satınalma davranışlarını öngörmedeki farklı yaklaşımlar irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

Within marketing management, the consumer is one of the most important factors of the foreign marketing environment. If we agree that the goal of marketing managers is to generate profit by satisfying consumers' needs and requirements, consumers become the focus of marketing activities. The reality that marketing involves not only the sale of a product but all efforts of preproduction and post sales, makes studying and researching consumers' behavior more significant. Recently, factors which effect purchasing by consumers have changed. These changes make it necessary to identify critical factors and characterize them for development of new sales methods. The characteristics and effectiveness of a product indicate paralleism with the consumer's knowledge which direct his buying behavior. In contrast, the marketing of products which meet consumers' needs and the marketing of products for industrial and commercial businesses have different characteristic in many ways. In this article, different approaches are researched for foreseeing consumers' purchasing behaviors within the market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :