Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Popüler kültür ve spor merkezlerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Toplum içinde çoğunluğun ya da halkın yaşamını biçimlendiren pratiklerle yakın ilişki içerisinde hayat bulan, tarihsel süreçte ideoloji, iktidar, elit kesim ve üretim kaynaklarının sahiplik durumları gibi toplumları sınıflandıran olgulardan beslenen popüler kültür; kimi zaman çoğunluğun tercihi demokrasi ve özgürlük içinde, kimi zaman yüksek kültürün ötelediği öteki kültür, günümüzde ise üretim/ tüketim kültürünün merkezinde hayat bulmaktadır. Günümüzde spor faaliyetleri; yaşam koşullarının da biçimlendirmesiyle, çoğu popüler olan gibi denetimi kolay, süreli, sınırlı, ekonomik boyutu olan kapalı mekânlara süslü bir biçimde yerleştirilmiştir. Bu çalışma; farklı yaklaşımlardan yola çıkarak spor ve spor merkezlerinin popüler kültür içinde bulunmasının nedenlerini analiz etme amacını taşır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the community, popular culture lives in a close relation with the pratices that forms the life of majority or the public. Also, throughout history, popular culture is fed by the cases that classify societies such as ideology, power, elite societies and ownership status of manufacturing resources. In addition to these, popular culture both lives in democracy and freedom that is the preference of majority and in the alternate culture that the high culture defer. Todays, popular culture lives in the centre of manufacture/consumption culture. Nowadays, with the forming of life conditions, sports activities have been located decoratively to indoors such as easy to auditing like most of the popular, temporary, restricted, and economical. Based on different approaches, this study is aim to make analyze the reasons why sport and sports centers are in popular culture.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :