Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Social class and family on screen: do prime-time television series “create” images of family in turkey?

Yazar kurumları :
Yeditepe University Faculty of Arts and Sciences Department of Sociology 1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Many family issues and behaviors, such as dating, marriage, cohabitation, divorce, parenting, domestic violence, the division of household labor and other daily domestic activities are taken in account on television screens from different perspectives throughout diverse types and genres of media broadcastings. The presentation of these issues has changed in family lives across all social classes over the past few decades. This article aims to examine the role of prime time entertainment, particularly of television series in the representation of changing family structure, family norms and values according to different social classes on screen in Turkey. The methodology of this research is focus group study in which the participants are married young adults (According to UN age intervals, "young adults" are composed of individuals between the ages of 19-29) living in İstanbul. A total of 20 individuals were interviewed and the participants expressed their thoughts during the focus group study. This study intends to explore diverse family perceptions of the image of family and social class as well as television viewing habits.

Özet İngilizce :

Medyada yer alan farklı türdeki programlar, aile yapısı ve yaşantısına dair, flört, evlilik, birlikte yaşama, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet, aile içi işbölümü ve diğer günlük faaliyetleri, farklı perspektiflerle yayınlamaktadırlar. Geçtiğimiz onyıllarda, aile hayatına ilişkin bu konular, farklı sosyal sınıf ve katmanlardaki aile yapılarında değişim göstermeye başlamıştır. Bu makalenin amacı, Türkiye'de farklı toplumsal sınıflara göre değişen aile yapısı, değer ve normlarının, televizyon ekranlarında, özellikle prime-time dizilerinde nasıl temsil edildiğini incelemektir. Çalışmada, İstanbul'da yaşayan, evli, genç yetişkin (BM yaş aralığına gore, "genç yetişkinler" 19-29 yaş aralığında yer almaktadır) görüşmeciler ile gerçekleştirilen odak-grup yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma ile ekranlardaki aile ve toplumsal sınıf temsilinin, yine aile üyelerince nasıl algılandığının yanı sıra, televizyon izleme alışkanlıklarına ilişkin özellikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :