Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otomotiv sektöründe sosyal medyanın kullanımı ve fiat örneği

Yazar kurumları :
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde ilerlediği 21. yüzyıl hem ticari hem de sosyal anlamda birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçları her geçen gün değişikliğe uğramakta, bunun sonucu olarak da işletmelerin onların isteklerini tatmin etme ve beklentilerini karşılama noktasındaki alternatif yol arayışları artmaktadır. Özellikle internetin olumlu/olumsuz tüm yönleriyle hayatımızın tüm alanlarını 'işgal' etmesi ile birlikte, üretici ve tüketici arasında var olan tüm engeller ortadan kalkmıştır. Ürün ya da hizmetin her aşamasında tüketicinin eşzamanlı bir şekilde fikrini belirtebileceği ve süreç içinde etkin konumda yer alabileceği bir yapı ortaya çıkmıştır. İnternet, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin biraraya gelerek oluşturduğu önemli ve etkin alanlardan biri de 'sosyal medya'dır. Facebook, Twitter ve bloglar gibi sınırsız kullanıcının her türlü görüşünü ifade edebildiği bir üst yapının genel adı olarak tarif edebileceğimiz sosyal medya, bilhassa son yıllarda marka değerliliği anlamında iş dünyasının da son derece önem verdiği ve üzerinde stratejiler yapmanın bir zorunluluk olduğu alanlardan biri olmuştur. Bu çalışmada, öncelikli olarak marka kavramına ilişkin bilgiler verilecek ve sosyal medyanın içeriği üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise, otomotiv sektöründe sosyal medyanın kullanımı üzerine incelemeler yapılarak, otomotiv şirketi Fiat'ın sosyal medyayı kullanım biçimleri üzerinde analizler gerçekleştirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

21st century; where technological improvements progress rapidly, has brought numerous changes in both commercial and social sense. Consumers' demands and needs undergo changes thus companies' search of alternative methods increase in means of satisfying their demands and meeting their expectations. Especially as internet 'invaded' every area of our lives with its positive/negative aspects, all the barriers between the manufacturer and consumer have been removed. Consequently, a structure has come into the picture where consumer could concurrently comment and take an active role in the process. 'Social Media' is one of the most critical and effective platform formed as internet, new media and communication technologies come together. Social Media; described as the general code for a super structure that infinite users denote all sorts of opinions like Facebook, Twitter and blogs; has become one of the areas where business world attach great importance in means of brand value and feel necessity to strategize on. In this study, firstly information regarding brand concept will be given and content of social media will be emphasized. Subsequently, observations will be made on use of social media in automotive sector and analysis will be realized on Fiat's methods in using social media.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :