Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap medyasında türkiye’nin değişen siyasal algısı

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Yük. Lisans öğrencisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

This article examines how Turkey is perceived culturally, socially and politically in the Arabic world. The "Turkey" perception in the Arab world focuses especially on two points. These are the positive or negative reactions of Arabs against the attitudes of the Turkish policy, people and the public, and the perceptions of the Arab public based on their own cultural and political perspectives. This study discusses how politicians, the leaders of the public, and the media play an important role in managing, directing and sometimes in re-shaping that perception. Additionally, the reaction of the media to the changing and developing events has the potential of directing the public. Using the methods of content and discourse analysis, this study scrutinizes the reflections of the recent Turkish politics about Arab countries in the Arab media, and the changes in the image of Turkey

Özet İngilizce :

Türkiye‟nin Arap dünyasında kültürel, sosyal ve siyasal anlamda nasıl algılandığı ve son yıllarda Arap toplumu tarafından Türk imgesinin kod açılımındaki olumluluklar kamuoyunda sıkça tartışılmaya başlanmıştır. "Türkiye" algısının son zamanlarda Arap kamuoyundaki pozitifleşmesini salt günümüzle ilikişlendirmek yanlış olacaktır. Zira söz konusu ilişkiler yumağı tarihi ve kültürel bir geçmişe ve gerçekliğe dayanmaktadır. Arap dünyasındaki Türkiye algısı özellikle iki nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar; Türkiye siyasetinin, halkının ve kamuoyunun bölgeye yönelik tutumlarına Arapların olumlu ya da olumsuz reaksiyonları ve Arap kamuoyunun kendi kültürel ve siyasal perspektifine dayalı olarak oluşturdukları algılarıdır. Algıların yönetilmesi, yönlendirilmesi ve kimi zaman da yeniden inşa edilmesinde siyasal erkler, kamuoyu önderleri ve bu bağlamda da medya önemli rol oynamaktadır. Zira değişen ve gelişen olaylara medyanın verdiği tepki kamuoyunu yönlendirebilme potansiyeline sahiptir. Bu araştırma; Türkiye‟nin Arap ülkelerine ilişkin son dönemdeki politikalarının Arap medyasındaki yansımalarını, Türk imgesi ve algısına yönelik değiĢimlerini içerik ve söylem analizi yöntemi ile irdelemektedir

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :