Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

GJEBS (Global Journal of Economics and Business Studies)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre sorunları ve bu sorunların çözümü çerçevesinde küresel kamusal mallar, dışsallıklar ve küresel kamusal malların arzına ilişkin sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1
Görüntülenme :
887
DOI :
Özet Türkçe :

Çevrenin küresel kamusal bir mal olması dolayısıyla çevre sorunlarının çözümü de küresel kamusal mal olarak değerlendirilmektedir. Çevre sorunları da kamusal malların kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Salgın hastalıklar, asit yağmurları, küresel ısınma, mali istikrarsızlıklar, küresel yoksulluk ve terör gibi ülkelere zarar veren sorunlar da küresel kamusal zararlar olarak tanımlanmaktadır. Küresel kamusal malların kullanımında ortaya çıkan dışsallıklar ise piyasa başarısızlığına neden olmaktadır. Bu piyasa başarısızlığını çözmek amacıyla devlet yerine uluslararası piyasaya müdahale edebilecek bir yapı bulunmamaktadır. Ayrıca iklim değişikliğinin ve ozon tabakasında ortaya çıkan sorunların oluşumunda gelişmiş ülkelerin etkileri daha fazladır. Bütün dünyayı etkileyen ve az sayıda ülkenin birlikte hareket etmesiyle çözülemeyecek kadar büyük olan çevre sorunlarının çözümü amacıyla, ülkeler arasında küresel ölçekte işbirliğinin sağlanması ve müşterek çalışmaların yapılması zorunluluk arz etmektedir. Makale, çevre sorunları ve çözümü çerçevesinde küresel kamusal mallar, dışsallıklar ve küresel kamusal malların arzına ilişkin sorunları teori ve literatür taraması çerçevesinde analiz etmeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Since environment is considered as global public goods, the solution to enviromental problems is also considered as global public goods. Enviromental problems occur with the use of public goods. The problems harming countries such as epidemic, acid rains, global warming, financial unstability, global poverty and terror are also defined as public damages. The externality emerging from the use of global public goods causes market failure. There is a structure that can respond to the international market instead of the government to solve this market failure. Moreover, the effects of the developed countries on the appearance of climate change and the problems in ozon layer are more. To solve the global problems that have been affecting the whole world and are so huge that can not be solved with the contribution of a few countries, it is a must to provide a global scale contribution of countries and to make cooperative studies. This article aims to analyse and discuss global public goods, externalities, and the problems with supplying global public goods, in the frame of global problems and solutions and in the frame of literature search.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :