Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Topsis çok kriterli karar verme sistemi: türkiye deki kamu bankaları üzerine bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
256
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde özellikle kredi kanallarıyla sürece katkısı olan bankaların performanslarının belirlenmesi, sektörel başarının ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Performansın hangi kriterlere ve hangi ağırlıklara göre saptanacağının belirlenmesi, çok kriterli karar verme sürecinin değerlendirilmesinde belirleyici öneme sahiptir. Bununla birlikte performansın sadece belirlenmesi yetmemekte, aksaklıkların göz önüne alınarak düzeltici değerlendirmelerin yapılması da gerekmektedir. Özellikle kamu bankalarında performans değerleme süreci bankacılık sisteminde etkinliğin sağlanması için önemli bir adım olacaktır. Bu çalışmada yurt çapında yaygın olarak faaliyet gösteren kamu bankalarının performanslarının çok kriterleri karar verme yöntemlerinden TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatürde en fazla kullanılan kriterlerden faydalanılarak bu kriterlere eşit ağırlıklar verilmiş, performans puanları elde edilmiştir. Çalışma sonucunda yurt çapında yaygın olarak faaliyet gösteren kamu sermayeli bankaların yerel ve global finansal krizlerden etkilendiği, performans puanlarının yurtdışı verilere dayalı olarak sürekli olarak dalgalanmalar gösterdiği, bankacılık sektöründe göze çarpan bir iyileşmenin kaydedilemediği saptanmıştır.

Özet İngilizce :

When sustaining economic activities, determining the performance of banks that especially contributes the process with credits is important in terms of evaluating the sectoral success in national and international level. Stating with which criteria and with which weights will the performance be determined has a decisive importance on evaluation of multicriteria decision making process. Besides it is not enough to determine just the performance, corrective evaluation should be made by venturing the defects. Especially for state owned commercial banks performance evaluation process will be an important step of providing the efficiency at banking system. In this study the purpose is to determine the performance of state owned commercial banks that operates extensively nationwide by using TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) method which is one of the multicriteria decision making methods. For that purpose by using the mostly used criterions from the literature equal weights were given to criterions, and the performance scores were obtained. At the end of the study it was determined that the state owned commercial banks that are extensively operates nationwide are being effected from local and global financial crisis, the performance scores are continuously fluctuated based on foreign data and there is no outstanding improvements in banking sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :