Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal girişimcilerin girişimcilik ve dönüştürücü liderlik algilarinin belirlenmesine yönelik bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sağlık Bakanlığı1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de sosyal girişimcilik faaliyetlerinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşu liderlerinin; demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi) ve örgüt bilgilerine (STK türü, STK çalışma alanı) göre girişimcilik, dönüştürücü liderlik ve sosyal girişimcilik algılamaları arasında farklılık olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Türkiye’de Aile, Çevre, Çocuk, Eğitim, Engelliler, Kadın, Sağlık ve Yardım alanlarında faaliyette bulunan vakıf ve derneklerin liderleri üzerinde yapılmıştır. Veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma için 14 adet hipotez geliştirilmiş olup bu hipotezlerin test edilmesinde; Bağımsız Çift Örneklem t-Testi, Tukey HSD testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda sosyal girişimci liderlerin demografik özelliklerine göre; kadın sosyal girişimci liderlerin karizma ve sosyal değer yaratma algısının erkek sosyal girişimci liderlerden daha yüksek olduğu, risk alma eğilimi en yüksek olan yaş grubunun 40-49 yaş aralığındakiler olduğu, sosyal değer yaratma algısı en düşük olan sosyal girişimci liderlerin ön lisans mezunlarının olduğu, doktora mezunu sosyal girişimci liderlerin sosyal ağlardan faydalanma düzeyinin lise, lisans ve yüksek lisans mezunu olanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sosyal girişimci liderlerin örgüt bilgisine yönelik olarak; dernek başkanı olan sosyal girişimci liderlerin risk alma eğiliminin vakıf başkanı olanlardan daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

This study performed to investigate the presence of the diversities, if any, among entrepreneurs, transformative leadership and social entrepreneurship perceptions according to the demographic characteristics (age, gender, marital status, educational background, professional time) and organisation data (type of non-governmental organisation, work area of non-governmental organisation) of leaders of Non-Governmental Organisations involving in social entrepreneurship activities in Turkey. Survey performed on the presidents of the foundations and associations activating on Family, Environment, Children, Education, Handicappeds, Women, Health and Welfare fields in Turkey. Data collected by means of questionnaire. 14 hypothesis developed for the survey and Independent Double Sampling t-Test, Turkey HSD test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) are used. Findings reached at the end of performed survey; according to the demographic characteristics of social entrepreneurship perception for charisma and creation of social values of females found higher than the male social entrepreneurs, highest age for willingness to take risks determined in range of 40-49 years old group, social entrepreneurs with associate degree found the lowest creating social value perception, the level of benefiting from social networks of social enterpreneur leaders with doctoral degree are found higher than the high school, undergarduate and postgraduate social entrepreneurs. Finding reached is that the willingness to take risk tendency of the presidents of the associations intended for organisation informations found higher than president of the foundations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :