Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şanliurfa’ daki özel eğitim kurumlarinda yatirim ve işletme döneminde sürdürülebilir kaynak yönetimi

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Siirt Üniversitesi M.Y.O.2
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme sermayesi işletmenin değerinin arttırılması, tam kapasite ile çalışabilmesi, risklerin azaltılması ve karlılığın arttırılması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. İşletmenin kısa süreli, normal olarak bir hesap döneminde paraya çevrilebilir toplam ekonomik değerleri olarak da ifade edilir. Araştırmada Şanlıurfa’da faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik anket yapılmıştır. Özel eğitim kurumlarının aynı yapıda olması nedeniyle, araştırma Türkiye geneli hakkında da önemli bir kaynak olarak görülebilir. Çalışma, özellikle 2000 yılından sonra sayıları artan özel eğitim kurumlarının işletme sermayesi başta olmak üzere, finansal yapıları hakkında genel bilgiler vermek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile kurumların bağımlı oldukları devlet ile ilişkileri, yatırım ve işletme süreçleri ve kurumların genel yapıları hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Working capital has very important situation in terms of enterprise value’s raising, workability in full capacity, decreasing of risk and increasing of profitability. It can be also stated as the short term total economic value of company can be redeemed in a normal account term. At the research, surveys have been done towards private education and rehabilitation centers. Since structure of private education institutes are same, the research can be seen an important source about Turkey in general too. The study has been done for giving general information firstly about working capital and financial structures of private education enterprises quantities of which are increased after the year of 2000. Moreover, concerning government relations of corporations and general structures of foundations have been aimed with this study. According to results come out from obtained data, 64.3% of corporations are limited company. During investment, corporations are mostly using equity by the rate of 67.9%. Also during investment, most troubles that foundations face are accessing to equity capital, legal problems and land obtaining. It is seen that the most important problem is human resource supply at enterprise (operation) period. Condition when the most need is felt for working capital is not realize of expected liquidity (cash inflows and outflows) according to 53.6% of authority of corporations. Liquidity at corporations is indexed to payments to be done by the government.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :