Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet: kuramsal bir yaklaşım

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgütsel adalet konusunu kuramsal açıdan incelemektir. Bu amaçla çalışmada ilk önce örgütsel adalet kavramı tanıtılmış ve örgütsel adalet konusunun önemine değinilmiştir. Daha sonra örgütsel adalet konusunun açıklanmasını sağlayan teorilere yer verilmiştir. Son olarak da örgütsel adalet teorilerinin açıkladığı örgütsel adalet boyutları ifade edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to analyze the organizational justice issue in theoretical term. Hence, first of all, the concept of the organizational justice issue was introduced and emphasized to explain the importance of the organizational justice. Secondly, the theories to define organizational justice issue was analyzed. Finally, the study figured out the organizational justice dimensions defined by the organizational justice theories.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :