Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde elektronik ticaret kullanımı: gökçeada ve bozcaada’da bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Gökçeada Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

"Bilişim çağı olarak adlandırılan günümüzde, bilgiyi üretme, yayma ve rakiplere karşı üstünlük sağlayıcı bir araç olarak kullanma yeteneği ulusal ve uluslararası rekabette önemli bir unsur haline gelmiştir. Bilişim teknolojileri temelli iş yapma biçimi olan elektronik ticaret, her sektöründe olduğu gibi turizm sektöründe de yaygın bir şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda, e-ticaretin turizm sektöründe kullanımı ile ilgili uygulamaların, Gökçeada ve Bozcaada'daki 149 adet konaklama işletmesinde, e-ticaret yönetimi açısından incelenmesi, iki adada faaliyet gösteren konaklama işletmeleri web sitelerinin karşılaştırılması ve bu web sitelerindeki eksikliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise konaklama işletmelerinin elektronik ticaret uygulaması sorunlarını aşmasına yönelik önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, the so-called information age, knowledge generation, dissemination and competitive advantage against the providers ability as a tool in national and international competition has become an important element. Information technology based electronic commerce with the way we do business in every sector in the tourism sector, as has been widely used. In our study, e-commerce in the tourism industry regarding the use of applications, Gökçeada ve Bozcada in the 149 accommodation business, e-commerce management, investigation in accommodation company web site to compare this web site, the lack of detection of intended. In the conclusion part of the study of accommodation business to overcome problems of electronic commerce application is devoted to suggestions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :