Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işe devamsızlığın nedenleri, ekonomik sonuçları ve azaltılması için alınması gereken önlemler

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

İşe devamsızlık, çalışan kişinin herhangi bir mazereti olmaksızın işverene ve yöneticiye bilgi vermeden işe gelmemesidir. Bu durum ya kişisel nedenlerden (hastalık, aile üyelerinin durumu, alkolü fazla kaçırma vb.) ya da işyerlerindeki nedenlerden (ağır, standart olmayan ve monoton çalışma, fiziksel açıdan güvenli olmayan koşullar vb.) kaynaklanmaktadır. İşe devamsızlık sebebiyle de işletmeler her yıl milyarlarca dolarlık bir zarara uğramaktadırlar. Bu zararları ve işe devamsızlığı azaltmak için bir takım yönetimsel tedbirlerle öncelikli olarak, işyerlerindeki çalışma koşullarının güvenli ve konforlu hale getirilerek çalışanların iş tatmini ve motivasyonunun arttırılması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Absenteeism is defined as the absence of employee from work without prior notification to the employer or the manager. This situation can stem from either personal reasons (illness, the situation of family members, excessive alcohol use, etc.) or workplace related reasons (heavy work, non - standard and monotonous works, unsafe physical conditions, and so on). Businesses suffer billions of dollars loss each year due to absenteeism. In order to decrease such losses and absenteeism, employees' motivation and job satisfaction should be increased by making the working conditions in workplaces safe and comfortable with some administrative measures.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :