Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilerde bulunmasi gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: girişimci ve öğrenci görüşleri*

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay U.T.İ.Y.O.1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, günümüzde girişimci özelliklerinin ne olması gerektiği ve üniversitelerdeki girişimcilik eğitiminin nasıl olması gerektiğine yönelik hem girişimcilerin hem de öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 58 girişimci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Girişimcilerden alınan görüş ve öneriler 125 öğrenciye anket yöntemi ile yöneltilmiş ve girişimcilerin görüş ve önerilerine katılıp katılmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular göstermektedir ki girişimcilerin vurguladıkları ilk 4 girişimci özellik (özgüven, dürüstlük, risk alma, yenilikçi düşünme) öğrenciler tarafından da önemsenen ilk 5 özellik arasında yer almıştır. Ancak girişimcinin önemli olduğunu vurguladığı sosyal olma özelliği il 5 özellik içinde yer almamış hatta bu özelliği en son sırada belirtmişlerdir. Girişimciler, girişimcilik dersi ile ilgili olarak sırasıyla; “teorikten ziyade uygulama, girişimcilerin derslere daveti, öğrencilerin cesaretlendirilmesi ve girişimcilik özelliklerinin kazandırılması” önerileri yer almıştır. Öğrenciler bu önerilere çoğunlukla katılmakla birlikte, dersi veren akademisyenlerin yeterliliğini, kendilerine girişimci özellikleri kazandırılmasına yönelik eğitimi, ilgi duyulan alanlara yoğunlaşma imkânının sağlanmasını, başarılı girişimcilerin derslere davetini ve uygulamalı projelere yönelik çalışmaların yapılmasını daha fazla önemsemişlerdir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine entrepreneurs and university students’ opinions about what should be the characteristics of entrepreneurs and what should be the education of entrepreneurship at university. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 58 entrepreneurs. Afterwards, entrepreneurs’ opinions and suggestions were asked to 125 students through the questionnaire and tried to determine whether the students agreed entrepreneurs’ opinions and suggestions. Findings demonstrate that first 4 characteristics (confidence, honesty, risk taking, innovate thinking), which entrepreneurs emphasize, is among first 5 characteristics considered important by students. However, being social characteristic, which entrepreneurs consider important, was not included first 5 characteristics by students. In fact, students reported this characteristic in the latest. Entrepreneurs report suggestion about entrepreneurship course respectively; “practical rather than theory, entrepreneur invitation to courses, encouraging students and gaining entrepreneurial characteristics”. By agreeing mostly on these opinions, students pay more attention to the adequacy of academician, the education of gaining entrepreneurial characteristics, possibility of concentration areas of interest, successful entrepr neurs invitation to courses and studies for applied projects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :