Nikaia'dan Lillis'in Ailesi

Bu makalede biri yayımsız (no.1) ikisi yayımlı (no.2-3) olmak üzere Lillis ailesine ait üç mezar yazıtı tanıtılmaktadır. Bu mezar yazıtları Nikaia teritoriumundan elde edilmiştir. Aileye ait önceden bilinen iki yazıt (no.2-3) S. Şahin tarafından (INikaia) ele alınmış ve bir soy ağacı oluşturulmuştur. Yeni yazıtta (no.1) Lillis'in oğulları Andromakhos ve Aphphous'un kardeşleri Appollonios ve onun oğlu Apellinarios için ve aynı zamanda Andromakhos'un kendisi için bir mezar anıtı yaptırdığından söz edilmektedir. Bu yazıtın diğer iki yazıttan (no.2-3) bilinen aile üyelerinin dışında dört yeni üyeden söz etmesi aileye ait soy ağacının genişletilmesine olanak sağlamaktadır.Yazıtların çevirileri şöyledir:No.1: Lillis'in (1) oğulları Andromakhos (2) ve Aphphous (3) kardeşleri 42 yıl yaşayan Apollonios (4) ve onun oğlu 5 yıl yaşayan Apellinarios (16) için, Andromakhos (2) henüz hayattayken kendisi için anıları vesilesiyle ve yeğenleri Aristainetos (11) ve Khrestos (12), oğulları Gauros (17), Aristainetos (18) ve Iulianos'un (19) katkıları ile yaptırdılar. Selam et!No.2: Lillis'in (1) oğulları Andromakhos (2), Aphphous (3) ve Apollonios (4) (mezar anıtını) kardeşleri Aristoteles (5) ve Memnon'un (6) ve onların eşleri Khreste'lerin (8-9) anısına, oğulları Aristainetos (11) ve Khrestos'un (12) yardımlarıyla, ve Andromakhos (2) kendi eşi Eia'nın (7) anısına yaptırdılar. Selam et!No.3: Lillis (1) oğlu 50 yıl yaşayan Aphphous'un (3) ve kızı 17 yıl yaşayan Iulia'nın (13) ve - yıl yaşayan oğlu Apollonios'un (14) anılarına Aristoteles (5) oğlu Aristainetos (11) ve Memnon (6) oğlu Khrestos (12), Andromakhos (2) ve Apollonios (4) ve - - - - - ile birlikte, kendi oğlu Aphphous (15) ve kendi hayat arkadaşı, Poseidonios'un kızı Khreste (10) (yaptırdılar); selam et!

The Family of Lillis from Nikaia

In this article one unpublished (No.1) and two published (Nos.2-3) Greek inscriptions from the territory of Nikaia are presented. Inscriptions No.2-3 were published in INikaia by S. Şahin. The new inscription (No.1) was obtained by the Bilecik Museum. All the inscriptions are grave monuments erected for the members of the family of Lillis. From the information provided by inscription No.1 four new members (Apellinarios (16), Gauros (17), Aristainetos (18) and Iulianos (19) can be assigned to the family.

Kaynakça

P. Özlem-Aytaçlar, An Onomastic Survey of the Indigenous Population of North-Western Asia Minor, in: R. W. V. Catling – F. Marchand (edd.), Onomatologos: Studies in Greek Personal Names presented to Elaine Matthews, Oxford 2010, 506-529.

D. Detschew, Die thrakischen Spracheste, Vienna 1957.

J. H. Mordtmann, Inschriften aus Bithynien, MDAI 12, 1887, 168-183.

P. Perdrizet, Inscriptions de Philippes: Les Rosalies, BCH 24, 1900, 299-323.

L. Robert, Hellenica I: Recueil d‟épigraphie de numismatique et d‟antiquités grecques, Paris 1940.

L. Robert, Hellenica II: Recueil d‟épigraphie de numismatique et d‟antiquités grecques, Paris 1946.

L. Robert, Hellenica XI-XII: Recueil d‟épigraphie de numismatique et d‟antiquités grecques, Paris 1960.

L. Robert, Noms indigènes dans l'Asie-Mineure gréco-romaine, Paris 1963.

H. Uzunoğlu, Bursa Müzesi'nden Ölü Ziyafeti Sahneli Yeni Mezar Stelleri, Olba 23, 2015 (in print).

L. Zgusta, Keinasiatische Personennamen, Prag 1964.