Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The views of teachers of science and art centres about the institution

Yazar kurumları :
Fırat University, Faculty of Education1, Alparslan University, Faculty of Education2
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to define the views of the teachers, who for Science and Art Centres (BİLSEM). With this aim survey method was employed in this study. The study is carried out among 88 teachers employed in six Science and Art Centres. The exemplification is done through 61 teachers chosen among these teachers. The data is collected via a questionnaire which contained information related to the teacher and school, and was developed by researchers. Data was analysed in percentage and chisquare test. The results of the study indicate that the teachers have no negative thoughts about BİLSEM and no difficult job context but they want to communicate with universities and other BİLSEMs. In addition, they emphasized the importance of inservice training and pointed out the necessity of making it continual. Considering this data, it can be suggested that communication between the universities and BİLSEMs be provided and in-service training made continual.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalısmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan ögretmenlerin BİLSEM’e yönelik görüslerini belirlemektir. Bu amaçla, arastırmada tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın evreni altı Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan 88 ögretmendir. Örneklemi ise bu ögretmenler içerisinden seçilen 61 ögretmen olusmustur. Veriler; arastırmacılar tarafından gelistirilen ögretmene ve okula ait bilgileri içeren anket formuyla toplanmıstır. Veriler frekans yüzde ve ki-kare ile analiz edilmistir. Arastırmanın sonunda ögretmenlerin BİLSEM’e yönelik olumsuz görüslerinin bulunmadıgı, çalısırken zorlanmadıkları, ancak diger BİLSEM’ler ve üniversitelerle iletisim kurmak istedikleri belirlenmistir. Bunun yanında hizmetiçi egitimin önemini vurgulayarak sürekli hale getirilmesinin gerekliliginden bahsetmislerdir. Buna dayanarak, BİLSEM’lerin bulundugu illerdeki üniversitelerle isbirliginin saglanması, hizmetiçi egitimin sürekli hale getirilmesi gibi öneriler verilebilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :