Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde öğrenci başarısını ölçüp değerlendirmelerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Bilinmiyor.2
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın temel amacı, ortaögretimde tarih ögretmenlerinin tarih ögretiminde ögrenci basarısını ölçüp degerlendirmelerine iliskin görüslerini ortaya koyabilmektir. Arastırmanın evrenini Çanakkale ilindeki 56 resmi lise olusturmaktadır. Evren içinden ayrıca küme örneklem alma yoluna gidilmemistir. Arastırma için gerekli veriler literatür taraması ve anket uygulaması yoluyla elde edilmistir. Elde edilen bulgulara göre, Tarih ögretmenlerinin tarih ögretiminde ögrenci basarısını ölçüp degerlendirme gerekçelerinin dogruluguna, ölçütlerinin geçerliligine ve sürece hata karısabildigine iliskin görüsleri “katılıyorum” düzeyindedir. Arastırma sonuçlarına göre uygulayıcılara ve arastırmacılara öneriler sunulmustur.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to define history teachers’ opinions about measuring and evaluating student success in the instruction of history. Population of the study is 56 official high schools in province of Çanakkale. No sample is taken from the population since the entire population could be reached. Required data for the study is acquired by literature review and survey. According to results, history teachers agreed to straightness of justification, validity of criterions and possibility of errors on measuring and evaluating student success in the instruction of history. Suggestions are put forward for the practitioners and researchers according to the results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :