Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma farklılaşan gençlik hallerinin sosyolojik görünümü

Yazar kurumları :
Gazi Üniveristesi, Gazi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede sanayi toplumundan postmodern toplum veya tüketim toplumu olarak da nitelenen sanayi sonrası topluma dogru yasanan hızlı sosyal degisme sürecinde, dünyada ve Türkiye’de gençligin tecrübe ettigi sosyolojik yasantılar ve bu yasantısal deneyimlere etki eden sosyal aktörler ve eylemler analiz edilmeye çalısılmıstır. Bu baglamda gençligin son yıllarda birbirini yeniden üreten hem sosyo-ekonomik hem de psikolojik iki etki arasında sıkıstıgı gözlemlenmektedir. Bu söz konusu psikolojik etkinin gencin gelisim krizleri ve kimlik olusumuna eslik eden bir dizi psiko-sosyal soruna, sosyo-ekonomik etkinin ise küresel kapitalist kültür endüstrilerinin her türlü etkiye açık bu genç kitleyi hedef alan ticari sömürüsünün sebep oldugu sosyo-kültürel soruna isaret ettigi vurgulanmaktadır. Bu baglamda son yıllarda yapılan gençlik analizleri 1960’lı ve 1970’li yılların yaratıcı, sorgulayıcı ve teslimiyetçi olmayan gençlik alt kültürlerinin ve yasam stillerinin yok oldugundan ve gençlerin hazcı ve bencil tüketiciler haline getirildiginden bahsetmektedir.

Özet İngilizce :

In this article the youth’s sociological experiences that occurs in the process of rapid social change in the world and in Türkiye and the social actions and actors that effects this experiences in the period from ındustrial society to the post industrial society or as characterized by using the terms consumer society or postmodern society is tried to be analyzed. In this context ın recent years it is observed that the youth is in trouble between two effects that regenerate each other both socio-economical also psychological. The psychological effect is related with their development crises and identity formation. The socio-economical effect is related with the commercial exploitation of the global capitalist culture ındustry to have as youth’s target. In this context the youth analysis that scoped ın recent years are indicate that the disappearing of the creative and non submission youth subcultures and life styles of 1960s and 1970s. The focal point of the interpretations concerning about the youth’s life styles is the youth’s being developed into an enjoyment, dependent and selfish consumers by the culture industry.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :