Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış kaynaklardan yararlanma ve işletme fonksiyonlarına uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing), özellikle 1980’li yıllardan sonra işletmecilik ve yönetim yazınında sıkça tartışılan ve farklı sektörlerde uygulama alanı bulan bir yönetim tekniği olmuştur. Dış kaynaklardan yararlanma (DKY) aslında tüm dünyada yıllardan beri uygulanan bir teknik olmasının yanında, tekniğin bir süreç olarak değerlendirilmesi ve komple bir uygulama altında incelenmesi nispeten yeni inceleme alanı olmuştur. DKY’nin bu kadar yoğun olarak tartışılmasında, uygulamada bazı işletmelerin çok başarılı olması ve diğer yandan bazı işletmelerin ise değişik nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçlarla karşılaşmalarının etkisi olmuştur. Dış kaynaklardan yararlanma tekniği aslında birçok işletme fonksiyonuna uygulanabilir bir tekniktir. Ancak çoğu işletme ve kurum stratejik birkaç bölüm konusunda dış kaynaklardan yararlanmanın olumsuz neticeler doğurabileceğini ifade etmektedirler. Fakat uygulamada özellikle uluslar arası platformda, farklı ülkelerde hemen her işletme bölümünün DKY yoluyla fonksiyonlarını yerine getirdikleri görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; DKY tekniğinin işletmecilik faaliyetlerinde hangi alanlarda uygulanabileceğinin belirlenmesi olarak ifade edilebilir. Şüphesiz çalışmada belirtilen alanların dışında da teknik farklı alanlarda uygulanabilir. Buradaki amaç, tekniğin uygulama alanlarının bir sistematik halinde belirlenebilmesidir.

Özet İngilizce :

Outsourcing has been a management strategy that found application areas in different sectors and has been discussed frequently in management and business literature especially since the 1980’s. Although outsourcing is a strategy which has been applied for years, the evaluation of the strategy as a process and the investigation of the strategy under a full application area is a new investigation area. Due to different reasons some establishment be unsuccessful and some establishments be successful in the application and these are the reasons of discussion of outsourcing densively. The outsourcing strategy is a strategy that can be applicated in lots of management function. But most establishment and institution express that outsourcing can cause some negative results in some startegic sections. But in the application especially in the international platform, in some countries it is seen that almost every establishment’s section realizes its functions by outsourcing. The aim of this study is to determine the areas where outsourcing can be applicated in establishment’s activities. Certainly the strategy can be applicated in different areas which are not defined in the study. The purpose here is to determine the application areas of the strategy in a systematic way.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :