Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine rehberlik eden öğretim elemanları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden 75 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma betimsel niteliklidir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının, uygulamaya rehberlik eden öğretim elemanlarını akademik yönden yeterli bulmadıkları, uygulama sürecinde öğretim elemanlarının görevlerini yerine getirdiklerine inanmadıkları görülmüştür. Ayrıca uygulama sürecinde çoğunlukla sınıf öğretmenlerinin kendilerine öğretmen gibi davranmadıkları sorunuyla karşılaştıkları ve öğretim elemanlarının kendilerine rehberlik etmesini istedikleri ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the opinions of primary school teacher candidates about the teaching staff guiding teaching practice course have been analysed. The study has been carried out on 75 students studying at Primary School Teaching Department of the Faculty of Education at Mustafa Kemal University. The research is a descriptive study. Frequency and percentile among statistical operations have been used for the analysis of data obtained in the study. As a result of the study, it has been observed that teacher candidates have not found the teaching staff guiding the course adequate, and they have not believed that they fulfill their duties during the course. Moreover, it has appeared that during the course, primary school teachers generally treat them as if they were not teachers and they want the teaching staff to guide them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :