FİBER TAKVİYELİ ELASTİK KUAZİ-STATİK MANYETİK ORTAMLAR ÜZERİNE

Kuazi-statik manyetik alanların davranışını yöneten malzeme içindeki denklemlerden başlayarak ve yine aynı tür alanlardan dolayı maddesel ortam üzerine etkiyen manyetik kuvvet ve kuvvet çiftine ait ifadeleri termomekanik balans denklemlerindeki (kuvvet, moment, enerji, entrapi) yerlerine götürerek ve de Green deformasyon tansörü, manyetik akı vektörü ve fiber-dağılım tansörlerine ait argümanları cebrik invaryantlar teorisine göre kompoze ederek mekanik ve manyetik yüklemeden dolayı ortam içinde oluşan gerilme ve mıknatıslanma alanlarına ait bünye denklemleri, deformasyon tansörü, manyetik akı vektörü, ve de fiber-dağılım tansörlerinin fonksiyonları olarak ifade edilmişlerdir.

ON FIBER - REINFORCED ELASTIC QUASI – STATIC MAGNETIC MEDIA

Starting from governing equations for quasi-static magnetic field and taking account of the expressions for the quasi-static magnetic force and magnetic body couple inthe thermomechanical balance laws (force, moment, energy, entropy), using the results of the theory of algebraic invariants for the composition of the Green deformation tensor, magnetic flux vector field, and fiber-distribution tensors as arguments of stress potential, constitutive equations for the stress and magnetization are determined as functions of deformation, magnetic flux density, and fiber distribution.