Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 33 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Standard assessment and alternative assessment in english language teaching program

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Classroom-based assessment practices within English as Second/Foreign Language (ESL/EFL) contexts have started to appear in the literature. Despite the importance of assessment in FL teaching, studies on different assessment methods at college level FL have remained limited. In this study, scores of EFL trainee teachers from a multiple-choice test, an oral presentation, and a translation are analyzed, and success levels of ten highest multiple-choice test scorers and ten lowest multiple-choice test scorers in two alternative assessment tools are compared. Results reveal that assessing EFL learners only through a single tool may not be objective, and that assessment tools should be diversified.

Özet İngilizce :

İkinci/yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda İngilizce’nin sınıf-temelli değerlendirilmesi, alanyazında son zamanlarda yer almaya başlamıştır. Yabancı dil öğretiminde değerlendirmenin önemine rağmen, üniversite düzeyinde yabancı dil öğretiminde farklı değerlendirme yöntemleri konusundaki araştırmalar sınırlı sayıda olmuştur. Bu çalışmada, İngilizce Öğretmenliği Programındaki öğrencilerin çoktan seçmeli bir sınavdan, bir sözlü sunumdan ve bir çeviri görevinden aldıkları puanlar incelenmekte; çoktan seçmeli sınavdan en yüksek notu alan on öğrenciyle, en düşük notu alan on öğrencinin iki alternatif değerlendirme aracındaki başarı düzeyleri karşılaştırılmaktadır. Bulgular, İngilizce öğrenenleri yalnızca bir araçla değerlendirmenin nesnel olmayabileceğini ve değerlendirme araçlarının çeşitlendirilmesinin faydalı olacağını ortaya koymaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :