Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde örgütleri yeniden düşünmek

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Modern dünyanın küreselleşme çağına girdiği ortak bir iddiadır. Tamamıyla olmasa da toplumsal yaşamın hemen hemen her alanı küreselleşme sürecinden etkilenmektedir: kültür, politika, ekonomi ve toplumsal ilişkilerin bu süreçle dönüştüğü, değiştiği görülmektedir. Bugün iletişim, ulaşım ve bilgisayar teknolojisindeki benzersiz değişimler bu sürece yeni bir ivme kazandırmış bulunmaktadır. Küresel olarak hareket halindeki para, şirketleri tekrar örgütlemekte, kuralları ortadan kaldırmakta, yerel ve ulusal politikaları önemsememektedir. Küreselleşme beraberinde bir takım rahatsızlıklara, düzensizliklere neden olsa da aynı zamanda yeni pazarlar ve zenginlikler de yaratmaktadır. Bu çalışmada küreselleşme kavramı, bunun örgütler ve yönetim üzerindeki etkileri incelenmektedir.
 

Özet İngilizce :

It is a common claim that the modern world has entered into the globalisation era. Although not completely in almost all areas of social life is affected by the globalisation process: it is seen that culture, policy, economy and social relations are changing by this process. Today changes in communication, transportation and computer technologies has acceleratedthis process. Globally moving money is reorganizing the business, eliminating the rules and ignores localand national policies. Although globalisation causes some discomfort and irregularities, at the same time it creates new markets and wealth. In this study the concept of globalisationand its impact on organisations and management are examined

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :