TÜRK ARŞİV BELGELERİNE GÖRE II. DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) YILLARINDA TÜRKİYE ÜZERİNDEN FİLİSTİN'E YAHUDİ GÖÇLERİ

Öz Bu çalışmada, Yahudilerin II. Dünya Savaşı (1939- 1945) yıllannda Türkiye üzerinden Filistin'e gerçekleştirmiş oldukları göç konu edilmiştir. Bu nedenle, çalışmanın giriş kısmında Yahudilerin II. Dünya Savaşı öncesinde Filistin'e yapmış oldukları göçlerden, bu bağlamda yapmış oldukları çalışmalardan ve büyük devletlerin bu konu karşısındaki tutumları hakkında kısaca bilgiler verilmiştir. Çalışmanın asıl kısmında ise, ilk olarak, II. Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra Türkiye üzerinden yapmış oldukları göç hareketi, Türkiye'den transit geçiş vizesi istenmesi, Türkiye'nin tutumu ve vize alanlar, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde bulunan belgelere dayanılarak, açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, yapılan bu göçler sırasında karşılaşılan sorunlar, Türkiye'nin tutumu, almış olduğu tedbirler ve çözümler belgelerle göz önüne serilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise, Türkiye'nin bu sorun karşısındaki arabulucu, uzlaştırıcı tutumu, yapıp-enikleri nedeniyle Filistin Yahudi Ajansı'nın Türk Hükümeti'ne yapmış olduğu teşekkür belgeyle ortaya konulmuştur.