Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Molla muhammed t imur’un çağatayca kelile ve dimne tercümesi

Yazar kurumları :
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Molla Muhammed Timur tarafından 1131 (1718-19) tarihlerinde Kaş-gar’da kaleme alınan Çağatayca Kelile ve Dimnetercümesi tanıtılıp söz konusu metnin nüshaları karşılaştırılacaktır. Eserin özgün adı Âŝâru’l-imâmiye’dir. Âŝâru’l-imâmiyede kaynak olarak Kelile ve Dimne’nin Farsça tercümesi olan ve Kaşifi tarafından kaleme alınan Envâr-i Süheylī’ye  dayanmaktadır.  Hollanda  Leiden  Üniversitesi  Kütüphanesi 6269’da ve Özbekistan Fenler Akademisi Ebu Rayhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü Yazma Eserler Bölümü P11307’de kayıtlı olmak üzere iki nüshası vardır.

Özet İngilizce :

İn this article, the Chagatai translation of Kalila and Dimna, written by Molla Muhammed Timur in Kashgar in 1131 (1718-19) will be introduced and different copies of the text will be compared. The original name of the work is Âŝâru’l-imâmiye. Âŝâru’limâmiye originally based on the Persian translation of Kalila and Dimna, Envâr-i Süheylī by Kāshifī. There are two copies of this work: One is in the Library of Leiden University at 6269. The other is in The Science Academy of Uzbekistan in the Manuscript Part of The Institute of Ebu Rayhan Biruni Oriental Studies at P11307.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :