Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyabetli hastalarda hastalık algısını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yazar kurumları :
Haliç Üniversitesi1, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi2, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi3
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma,  diyabetli  hastalarda  hastalık  algısını  etkileyen  faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya dört farklı hastanenin üç farklı kliniğinden 218 diyabet hastası katılmıştır. Veri, hastalara tanıtıcı bilgi formu ve Hastalık Algısı Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Diyabet hastalarında yaşın, cinsiyetin, medeni durumun, eğitim durumunun, çalışma durumunun, sosyo-ekonomik durumun, diyet durumunun, hastalıkla ilgili eğitim alma durumunun, psikolojik destek alma durumunun, hastalıkla ilgili bilgi sahibi olma durumunun, diyabet tipi ve tanı konma süresinin hastalık algısını etkilediği belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun, hastalıklarıyla ilgili olduğunu düşündükleri semptomlar yaşadıkları, hastalıklarını kronik olarak algıladıkları, fiziksel, sosyal, psikolojik  işlevlerine  hastalığın  etkisi  olduğunu  düşündükleri,  tedavilerinin  etkin olduğuna inandıkları ve hastalıklarından duygusal olarak etkilendikleri saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of the study was to examine the factors influencing illness perception in patients with diabetes. The participants of the study were 218 diabetes in four different hospitals  in  three  different  clinics. A  socio-demographic  questionnaire  and the  Illness Perception Questionnaire were applied to patients to collect the data. It was found that the variables of age, gender, marital status, education level, work status, socio-economicstatus,  dietary  status,  state  of  being  educated  about  the  illness, psychological  support received, state of knowledge about the illness, type of diabetes, and length of time after diagnosis have influenced the illness perception in diabetes. It was also determined that most of the patients experienced symptoms they thought to be related to their illness, perceived their illness as chronic, thought that their illness affected their physical, social and psychological functions, believed that their therapies were effective and were affected emotionally by their illness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :