Sayı : 1
d
İŞ ÇEVRİMLERİNİN LİNEER OLMAYAN DİNAMİKLERİ:GOODWİN'İN BÜYÜME ÇEVRİMLERİ VE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Önder YERLİKAY

1.4K 129

Öz OZETĐs Cevrimleri literaturunde goze carpan en belirgin ikilem, cevrimlerin doğasınailiskindir. Cevrimlerin icsel ya da dıssal olduğunun onkabulu bu alandaki en keskinayrısmayı olusturur. Literaturde hakim olan gorus, piyasaların kendi kendilerinedengeye ulasacakları ve piyasaların doğası gereği istikrarlı oldukları, surekli dıssalsoklar olmadığı surece kararlı dengeye yakınsayacağıdır. Son zamanlarda, geneliktisadi faaliyetlerde gorulen dalgalanmaların rastlantısal soklar olmadan da, icselbir olgu olarak acıklanabileceğine dair bir ilgi acığa cıkmıstır. Bu bağlamda,makalenin ana amacı, Turkiye ekonomisinde 1987:1-2004:4 doneminde R.M.Goodwin'in buyume cevrimleri modelini temel alan icsel bir yapıa genel iktisadifaaliyetlerdeki dalgalanmalarıacılamaktı. Analiz, değskenler arasıdaki dinamiketkilesimleri acılayan Yapıal Vektor Otoregresif ( SVAR) metodolojisikullanılarak gerceklestirilmistir. Elde edilen bulgular, Goodwin modelininacıklayıcılığının zayıf olduğunu gostermektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça