Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pathos ve ethos arası bir kavram: bilim sosyolojisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi en kısa tanımıyla bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasındaki nispettir. Fakat özne ve nesne arasındaki bu ilişki iki kavramın da birbirinden soyutlandığı bir zeminde gerçekleşmez. Tam aksine her iki kavram da kendi varoluşlarını diyalektik bir ilişki eşliğinde, bir ötelik durumunda kazanır. Sosyolojik açıdan toplum tam da bu ötelik durumuna karşılık gelir.Toplumsal insanın bütün bilme pratikleri bir şimdi ve buradalık ile ötelik münasebetine dayanır.Söz konusu durumu ele alan bu makale üç bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde modern ve modern öncesi bilgi sistemleri kıyaslanmaya çalışılırken,ikinci bölümde bilim tarihinin yazımındaki iki yaklaşım ve bu yaklaşımlardaki Whigistic temayüller incelenmektedir.Üçüncü bölüm ise Robert K. Merton ve onun bilimin sosyolojisi anlayışı özetlenerek bilim ve toplum ilişkisini irdelemektedir.

Özet İngilizce :

Knowledge is a relation between object and subject within its shortest definition. But this relation between object and subject does not occur in a realm that both concept is isolated from each other. Rather, both entities gain their own existence by a dialectical relation in a beyond-ness situation. From a sociological perspective, society corresponds exactly to this situation. All knowledge practices of homo socius actually based on a relation between now-hereness and beyondness. This article which deals mentioned problem is consisted of three episodes. First it tries to compare pre-modern and modern knowledge systems. Secondly, it refers to two approach (inner and external approach) in scientific historiography and analysis Whigistic tendency in both approach. Thirdly, by summarizing Robert K. Merton and his sociology of science comprehension, it deals society and science relation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :