Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin kültür varlıklarını tanıma ve sahip çıkma ile ilgili kazanımlarını gerçekleştirme bakımından görsel sanatlar ve sosyal bilgiler derslerinin ilişkilendirilmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi1, Gazi Üniversitesi GEF Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle küreselleşme ile birlikte günümüzde kaybolan değerler arasında, yok olan kültür ve tabiat varlıkları da yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında kültür varlıklarının tanınması ve sahip çıkma ile ilgili kazanımların gerçekleşmesi için, Görsel Sanatlar ve Sosyal Bilgiler derslerinin, programlarında yer alan benzer üniteleri ilişkilendirerek, öğrencilerin konu hakkında daha fazla duyarlı olmalarını sağlayacak yöntemler geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya Merkez Atatürk İlköğretim Okulu yedinci sınıflar içerisinden random yöntemi ile seçilen dört şube oluşturmaktadır. Yine random yöntemiyle bu dört şubeden ikisi deney ikisi kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma, 2008- 2009 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, 7A, 7F, 7H ve 7İ şubelerinde okuyan 128 öğrenci (deney grubunda 64, kontrol grubunda 64) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 7A ve 7F şubeleri deney grubu, 7H ve 7İ şubeleri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are also some extinct cultural and natural entities among those values particularly disappear through globalization at the present time. The aim of this study is to develop methods, which make students much more aware about recognizing and protecting the cultural entities, associate the similar units within the curricula of visual arts and social studies in primary schools. The study group of the research comprises four classes randomly selected from among the seventh grades of Malatya, Atatürk Primary School. And two of the classes were also randomly selected as the experiment group. The research is conducted on 128 students (64 in experiment group and 64 in the control group) were attending the 7A, 7F, 7H, and 7I classes during the second semester of 2008-2009 academic year. In that sense, 7A and 7F classes were chosen as the experiment group and 7H and 7I classes were chosen as the control group.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :