Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli mücadelenin halka anlatılmasında irade-i milliye gazetesiyle yürütülen propaganda faaliyeti

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede, İrade-i Milliye gazetesinin Atatürk'ün Sivas'ta bulunduğu dönemde çıkartılmış olan ilk on altı sayısı incelenmiştir. Özellikle başyazılarda işlenen konular üzerinde durularak, yürütülen propaganda faaliyetiyle oluşturulmaya çalışılan bilinçli kamuoyu çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu konuda Damat Ferit hükümetine karşı yürütülen propaganda faaliyeti, gazetede ele alınan önemli konular arasındadır. Gazetede yer alan protesto telgrafları, vatanın farklı bölgelerinden gönderilen Milli Mücadele'yi destekler mahiyetteki telgraflar, halkın mücadele yönündeki azmini kuvvetlendirirken; işgal bölgelerinden alınan bilgilerin gazetede yer alması milletin gelişmeleri doğru bir şekilde öğrenmesi ve değerlendirmesinde etkili olmuştur. Gazetede İtilaf Devletlerinin işgalleri, azınlıkların faaliyetleri, Kuva-yı Milliye'nin kimlerden oluştuğu ve hangi amaç uğrunda çalıştığı gibi pek çok konuda kaleme alınmış yazılar vardır. Çalışmada bu yazılar incelenerek, yazıların propaganda yönü üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

It is researched in the article, first sixteen number of Will of Nation newspaper published when Atatürk is in Sivas. Especially by emphasizing the subjects treated in editorial, deliberative opinion works have been assessed that are being tried to create by conducted propaganda activity. In this respect, propaganda activity that is being conducted against the government of Damat Ferit is among the important subjects being dealed in the newspaper. While protest telgraphes in the newspaper and struggle supporting telgraphes sent from the various areas of the nation brace the determination of public about struggle; taking part of informations in newspaper that received from invasion areas became effective in people's truthfully learning and evaluating the progresses. In the newspaper there are many written subjects such as invasion of Allied Powers, activity of minorities, who turkish revolutionaries are and for what reason they struggle. In the article these subjects have been researched and their propaganda aspect has been emphasised.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :