Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuseyyir ‘azze ve mezhebî şiirleri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

İslam dünyasında mezhepler oluştuktan sonra bu mezheplerin inançlarını ve yönetim hakkındaki düşüncelerini ifade eden şairler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ilk ġii fırkalardan biri olan Keysâniyye‟ye mensup, aslında bir gazel şairi olan Kuseyyir‟in imamet, ricat gibi konularda dile getirdiği ve mezhebine aykırı gözüken Emevî halifeleri için söylediği şiirleri ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

After religious sects are founded in the Ġslamic world, there appeared poets, expressing those sects beliefs and the ideas about menagement. In this study, it is dealt with the poems of love poet Kuthayyir, who was a member of Keysaniyye, one of first Shia group, concerning imamet (leadership) and ricat; in addition, it is tackled with the poems in which he proises the Umayyad caliphs who seemed to against their own seat.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :