Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kastallânî ve şerh metodu üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst.1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Memlükler, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen alimler farklı alanlarda bir çok eser bırakmışlardır. 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan Kastallânî de (ö.923/1517),bu zamanda Buhârî‟nin "el-Câmiu‟s-Sahîh" isimli eseri üzerine "İrşâdü‟s-Sarî" adlı bir şerh yazmıştır. Bu çalışmamızda Kastallânî‟nin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi vermekle beraber, ağırlıklı olarak şerhini ve şerhte takip ettiği usulünü makale sınırları içerisinde tanıtmaya çalışacağız.

Özet İngilizce :

Mamluk period, the cultural and intellectual movement has witnessed a very bright, the Mamluks, Islamic Sciences and Islamic culture have left a legacy of unparalleled to date. Have left a lot of work has grown in this period, scholars in different fields. Kastallânî, who lived in the century 15. With the end of 16th century, in this period, wrote an important commentary "İrshad-al-Sari" upon Buhârî‟s "al-Cami al-Sahih". In this study we mainly introduce Kastallânî‟s book of commentary and its methodology giving a brief information about Kastallânî‟s life and his writings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :